ร่วมมือกันเพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและหลอดเลือด: WHO

ร่วมมือกันเพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจและหลอดเลือด: WHO

นิวเดลี:โรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ และจำเป็นต้องมีแนวทางของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การใช้ยาสูบ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการไม่ออกกำลังกาย องค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เสียชีวิต 3.6 ล้านคนทุกปี การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด “ต้องใช้แนวทางทั้งของรัฐบาลและทั้งสังคมในการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การใช้ยาสูบ อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การไม่ออกกำลังกาย และการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย” 

ดร.พูนนาม เคตราปาล ซิงห์ ผู้อำนวยการภูมิภาค WHO South

 – ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกล่าวในการสัมมนาผ่านเว็บเรื่อง ‘SEA HEARTS’เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVDs) ให้ลดลงหนึ่งในสามภายในปี 2030 WHO South-East Asia Region วางแผนที่จะขยายขนาดและบูรณาการความคิดริเริ่มที่ดำเนินอยู่ผ่าน SEA HEARTS ซึ่งเป็น “ความคิดริเริ่มของ WHO South-East Asia HEARTS”

อ่านเพิ่มเติม: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ: ห้าเหตุผลสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศในทันที

SEA HEARTS พยายามที่จะส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน

ทุกประเทศในภูมิภาคได้นำแพ็คเกจ WHO HEARTS มาใช้

 ซึ่งเป็นแนวทางทีละขั้นตอนสำหรับประเทศต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

เราต้องระดมและเสริมสร้างเจตจำนงทางการเมืองและความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นที่การบรรลุการดำเนินการตามแพ็คเกจทางเทคนิคของ WHO HEARTS อย่างเต็มรูปแบบ ดร.เคตราปาล ซิงห์ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม: ผู้หญิงอินเดียมีสุขภาพดีแค่ไหน: ภาวะตกต่ำอย่างรวดเร็ว

“ใช้หัวใจทุกดวง” เป็นธีมของ ‘วันหัวใจโลก’ ประจำปีนี้ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเน้นการดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจ

ใช้ใจ หมายถึง คิดต่าง ตัดสินใจให้ถูกต้อง กระทำด้วยความกล้าหาญ ช่วยเหลือผู้อื่น ‘สำหรับทุกๆ หัวใจ’ หมายถึงการทำให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงบุคคลได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้มีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสำหรับทุกๆ หัวใจ ผู้อำนวยการภูมิภาคกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ตัวแทนจากประเทศสมาชิก พันธมิตร สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้าร่วมในการสัมมนาผ่านเว็บซึ่งกล่าวถึงวิธีการเร่งการดำเนินการกับ CVD

Credit : วิธีซ่อมแก้ไข รถยนต์ รถมอเตอร์ไซ | นักบาส NBA | รีวิวรองเท้า | แคมป์ปิ้ง